375 

За първи път имаме абсолютно доказателство за огъване на светлина из отзад черна дупка, вследствие на изкривяване на пространството  375  Това е първото пряко наблюдение на светлината, излъчвана от черна дупка, феномен, който се постулира от Айнщайн в Обща теория на относителността, но за който досега липсваха доказателства. За първи […]

Facebook
Loading