Миналата събота Земята достигна максималната си скорост за годината

Това явление се нарича перихелий на дадено небесно тяло в Слънчевата система – най-близката точка на орбитата му до звездата

 405 

Миналата събота, 2 януари, Земята достигна максималната си скорост за годината. Според Испанската националната астрономическа обсерватория Земята се е движела по орбитата си със скорост от 110 700 км/ч (30,75 к/с).

Това е годишният темпорален диапазон, в който планетата ни се намира в най-близката си точка до Слънцето – 147 093 051 километра. Явлението е познато като перихелий*.

Респективно моментът, когато е най-отдалчена, се нарича афелий. Това ще се случи на 5 юли – разстоянието между Земята и Слънцето ще е 152 100 375 километра.

Параметрите на тези явления не са константни, а се определят от отношението между продължителността на годината и продължителността на земната орбита около Слънцето (тропическа година).

Земята се върти около звездата си, описвайки елиптична орбита от 930 милиона километра, със средна скорост 107 280 км/ч, което означава изминаване на разстоянието за 365 дни и 6 часа – затова се отчита и скок на всяка четвърта (високосна) година.

Според Втория закон на Кеплер обаче скоростта на земната орбита се променя, увеличавайки се до максимум в перихелий, до 110 700 км/ч и намалявайки до минимум в афелий, до 103 536 км/ч, което е разлика от над 7000 км/ч.

Кеплер първи изказва тезата, че орбитите на планетите около Слънцето са с еднаква таектория и се случват за едно и също време, но са с различни скорости, в зависимост от отдалечеността между планетата и звездата. Колкото орбитата на Земята е по-близко до Слънцето, толкова по-бързо се движи планетата по орбита си, а колкото е по-далеч – забавя скоростта си.

Четете още
Как да открием живот на Венера

Но защо е по-студено?

Ако сме по-близко до Слънцето, защо тогава е по-студено? Това зависи от наклона на земната ос. Студено е в северното полукълбо, докато в южното – лятото е в разгара си**.

Поради факта, че през зимата северното полукълбо е по-близко до Слънцето, зимите му са по-меки от тези, в южното. По същата причина летата в северното полукълбо са по-хладни, отколкото в южното.


* Параметърът на перихелия е един от шестте орбитални параметри, описващи орбитата на дадено тяло в околослънчева орбита. Той представлява ъгъла между възходящия възел и перихелия, измерен спрямо орбиталната равнина. При събиране с дължината на възходящия възел се получава дължина на перихелия на тялото.

** Наклонът на земната ос е 23,45°. Ориентацията на оста се запазва една и съща по цялата орбита, което поражда сезоните. Когато оста е наклонена в посока към Слънцето, в северното полукълбо е лято, а в южното, зима. И респективно – когато е наклонена в посока, обратна на Слънцето, в южното полукълбо е лято, в северното, зима.

Предложено


АктуалноВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Препоръчано
Facebook
Loading