Условия за ползване

 

Права на собственост

Съдържанието, качено в  Е-същност  е със защитени авторски права, собственост на съответните праводържатели.

Потребителят няма право да публикува, да предоставя на други потребители или продава продукти, придобити от Е-същност.

Предлагаме на потребителите  възможност за изтегляне  на дигитално съдържание – електронни книги.

Е-същност Ви дава ограничен, неизключителен, отменим лиценз за личен достъп и некомерсиална употреба на съдържанието в съответствие с настоящите Условия за ползване.

Е-същност  си запазва правото по всяко време да променя или прекратява предлагането на всяко съдържание.

Авторски права

Всички права върху съдържанията, намиращи се на уебсайта на Е-същност, са запазени. Използване на съдържание  или части от него с търговска цел може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие на Е-същност или съответния праводържател.

Нерегламентираното използване на защитените права представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

Този сайт и неговото съдържание е със запазени авторски права. Той съдържа материали, които са притежавани от втори страни /партньори/. Тези материали включват, но не се ограничават до съдържание /текстово/, дизайн, оформление, лога,  външен вид и графика. Всяко разпространение или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание на този сайт под всякаква форма е забранено, освен за лична употреба.

Забранено е да се използва съдържанието на този сайт с търговска цел.

Забранено е прехврълянето или съхранението на съдържанието на този сайт (частично или цялостно) в друг сайт.

Нищо съдържащо се в този сайт не може да се тълкува като даване на лиценз или право на ползване на търговска марка, без предварителното писмено разрешение на собственика.

За всички възникнали въпроси или затруднения ни пишете на имейл info@actualno.e-sustnost.com

Facebook
Loading